Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SZKOŁA PODSTAWOWA W DRATOWIE im. Jana Brzechwy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w  Dratowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w  Dratowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  spdratow.szkolna.net

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Weronika Dziadkowska
 • E-mail:  szkoladratow@wp.pl
 • Telefon:  817570016

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w  Dratowie
 • Adres:  Dratów 84; 21-075 Ludwin
 • E-mail:  szkoladratow@wp.pl
 • Telefon:  817570016

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Dojazd do szkoły

W odległości  ok. 50 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy   Dratów - Szkoła;

Wejście do szkoły

Do budynku prowadzi 5 wejść, dwa od strony ulicy i trzy od strony boiska.

Pierwsze wejście -główne -   znajduje się od strony ulicy. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.  Drzwi jedno-skrzydłowe z dostawką– wejście przez jedno skrzydło.  Do drzwi wejściowych prowadzą 2 schodki. Wejście niedostosowane dla osób  niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt.

Drugie wejście od strony ulicy również nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Prowadza do niego cztery schodki.

 Trzecie i czwarte  wejścia,  to wejścia do oddziałów przedszkolnych z nich jedno dostosowane jest  dla osób niepełnosprawnych, do drugiego prowadzą  cztery  schodki. Dostępne w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły.

 Piąte  wejście ogólnodostępne od strony boiska  otwarte w godzinach pracy szkoły. Niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność budynku

Szkołę stanowi budynek   jednopiętrowy parter zajmuje 900 mkw.,  piętro zajmuje 290 mkw.   Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarz,  sala gimnastyczna oraz pomieszczenia dydaktyczne  na parterze (część korytarza i sal lekcyjnych oraz sekretariat dostępna jest po pokonaniu dwu stopni przy pomocy pracowników ). Dostęp do I piętra jest utrudniony ze względu na brak wind i podjazdów.

Sekretariat  znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych .

 

Dostępność parkingu

Szkoła posiada dwa parkingi. Jeden zewnętrzny, ogólnodostępny. Drugi wewnętrzny,  dostępny w godzinach pracy szkoły.

 

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze na wprost  wejścia głównego. Jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny