Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Utworzono dnia 02.09.2019
Czcionka:

Zasady  korzystania  z  obiadów  od  02.09.2019 r.

orintacyjna kwota za 1 obiad wynosi ok. 3,80 zł

W trosce o sprawną organizację pracy stołówki rodzice (prawni opiekunowie), których dzieci są zainteresowane korzystaniem z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej zobowiązani są:

1. W dniu 02 września 2019r. pobrać od Pani Kucharki, wypełnić dla każdego ucznia z osobna i złożyć do Pani Kucharki   „Deklarację korzystania z obiadów”. Późniejsze złożenie deklaracji będzie uprawniało do korzystania z obiadów dopiero od miesiąca następnego (październik).

2. Po złożeniu deklaracji w dniu 02.09.2019r. uczeń otrzyma „Kartę obiadową” na m-c wrzesień.

Otrzymaną „Kartę obiadową” należy chronić przed zagubieniem przez cały okres jej ważności.

3. Obiad będzie wydawany wyłącznie po okazaniu „Karty obiadowej” oraz zakreśleniu przez Panią Kucharkę znaku „X”, który potwierdza odebranie posiłku przez ucznia.

4. Nieobecność dziecka, może być zgłoszona telefonicznie nie później niż w dniu poprzedzającym jego nieobecność do godz.14.30 pod nr telef. 81 75 70 016 (sekretariat).

5. Zgłoszone nieobecności będą odliczane przy dokonywaniu wpłaty.

6. Obowiązujące daty przyjmowania przez Panią Kucharkę wpłat za obiady. (w godz. 08.00.-09.00. i 14.00.-16.00.)

 za m-c wrzesień 2019     -   2 dni: 30.09.2019 (poniedziałek) oraz 01.10.2019 (wtorek)

za m-c październik 2019 -  2 dni: 31.10.2019 (czwartek) oraz 04.11.2019 (poniedziałek)

za m-c listopad 2019       -  2 dni: 29.11.2019 (piątek) oraz 02.12.2019 (poniedziałek)

za m-c grudzień 2019      - od 20.12.2019 (piątek) w dni pracy przedszkola do 30.12.2019 (poniedziałek)

 

7. Podstawą do wydania przez Panią Kucharkę „Karty obiadowej” na kolejny m-c jest zwrot już wykorzystanej karty oraz uregulowanie opłaty w wysokości z niej wynikającej, po pomniejszeniu o zgłoszone nieobecności.

8. Ważne – w przypadku zagubienia „Karty obiadowej”, uczeń traci prawo do korzystania z obiadów.

Traci także ważność jego „Karta obiadowa” oraz złożona przez rodziców (opiekunów) deklaracja.

9. Ponowne prawo do korzystania uczeń uzyska, dopiero po ustaleniu przez Panią Kucharkę oraz Intendenta Zespołu Szkół Nr 1 w Ludwinie, ilości odebranych obiadów przez ucznia tuż przed dniem zagubienia karty, następnie zgłoszeniu się rodzica ucznia i złożeniu przez niego nowej deklaracji, która będzie uprawniała ucznia do otrzymania nowej „Karty obiadowej” z nowym numerem zgodnym z numerem deklaracji. Na otrzymanej nowej „Karcie obiadowej” zostaną naniesione wykreślenia „X” odzwierciedlające wykorzystane obiady ucznia w momencie poprzedzającym zagubienie karty.

10. Nie wniesienie opłaty w terminach określonych w punkcie 6  jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z obiadów, wykreśleniem z listy, utratą ważności deklaracji oraz karty.

11. Po wykreśleniu z listy uprawnionych do korzystania ze stołówki, aby ponownie zostać wpisanym na listę, należy złożyć wniosek u dyrektora szkoły oraz wypełnić nową deklarację i odebrać nową „Kartę obiadową”.

12. W sytuacji, kiedy dziecko korzysta z obiadów bez dofinansowania, a w trakcie miesiąca otrzyma dofinansowanie do obiadów z OPS, rodzic dziecka:

  1. dokonuje uregulowania należności za obiady wynikające z dotychczasowej  „Karty obiadowej”,
  2. przekazuje kopię decyzji Pani Kucharce,
  3. wypełnia „Deklarację korzystania z obiadów-OPS”,
  4. pobiera dla ucznia „Kartę obiadową-OPS”, którą uczeń okazuje przy odbiorze obiadu i zdaje na koniec m-ca, aby otrzymać „Kartę obiadową-OPS”na kolejny m-c.

ZAŁĄCZNIKI:

DEKLARACJA

Utworzono dnia 02.09.2019, 12:20

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 266

W poprzednim tygodniu: 356

W tym miesiącu: 1065

W poprzednim miesiącu: 1064

Wszystkich: 38433