Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SZKOŁA PODSTAWOWA W DRATOWIE im. Jana Brzechwy

Szkoła Promująca Zdrowie

Według założeń programu "Szkoła Promująca Zdrowie", szkoła powinna tworzyć warunki i podejmować działania, które sprzyjają : dobremu samopoczucie społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Przyjęto zatem, że:

Szkoła:

 •  jest nie tylko miejscem nauki i pracy, ale również środowiskiem, którego społęcznośc żyje, nawiązuje kontakty, przeżywa sukcesy i porażki, odpoczywa i bawi się. Szkoła jest więc miejscem, w którym każdy członek społęczności powinien czuć się swobodnie;
 •  jest elementem środowiska lokalnego; oba te środowiska oddziaływują na siebie;
 • jest mejscem, w którym młodzież nie tylko nabywa wiedzę i umiejętności związane z realizacją podstawy programowej, ale również uczy się jak żyć świadomie i zdrowo;

 

Promująca:

 • tworząca warunki sprzyjaace ochronie i pomnażaniu zdrowia;
 • umożliwająca społeczności szkolnej aktywne uczestniczenie w działaniach na rzecz zdrowia

 

Zdrowia:

 • ma cztery wymiary: fizyczne, psychiczne, społeczne, duchowe;
 • decyduje o jakości życia ludzi, obok warunków ekonomicznych i wykształcenia.

 

Bazując na koncepcji programu "Szkoła Promujaca Zdrowie" opracowano 5 standardów:

Standardy szkoły promującej zdrowie
 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:
 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
  − skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  − satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  − zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

źródło: www.ore.edu.pl

Mając na uwadze powyższe założenia i standardy programu, został opracowany w naszej szkole Plan Działań na lata 2013-2016. Głównym celem podejmowanych przez nas wysiłków jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności szkolnej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, pod kątem zdrowai fizycznego, psychocznego, społecznego i duchowego. 

Pod koniec każdego roku szkolnego zostanie sporządzony raport z realizacji i ewaluacji założonych zadań.

Opracowała: szkolny koordynator ds. promocji zdrowia- Justyna Słowik

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny